Месечен архив: март 2018

въглища 0

Екобрикети или въглища — какво да изберем?

Изборът на отопление за печки на твърдо гориво често е предизвикателство. Отоплението на дърва струва доста скъпо, а въглищата замърсяват околната среда. От друга страна са по-евтини, но пък пепелното съдържание е доста високо....